Mindfulness

Mindfulness lär oss ”att vara” istället för ”att göra”

Mindfulness betyder ”medveten närvaro i nuet” och det handlar om att observera sin kropp, sitt sinne och omgivningen – neutralt och utan förutfattade meningar och värderingar. Att inte tänka på vad som komma skall och inte fundera inte över tidigare händelser. Att inte ryckas med av t.ex. smärtförnimmelser, oro och katastroftankar. Ett sätt att vara, inte en metod. Att vara här och nu, att vila i ögonblicket.

Vi är vanemänniskor. Ofta är vi omedvetna om vad vi håller på med. Vi går på autopilot.

Mindfulness låter oss ta ett steg tillbaka från våra automatiska handlingar och tankemönster. Vi ställer oss lite vid sidan om oss själva och iakttar våra tankar, känslor och handlingar. Genom detta blir vi mer medvetna och vi kan nå invanda tankemönster som leder till stress och ohälsa och bryta dem. Vi kan vi välja vilka tankar vi vill tänka och vilka vi vill släppa taget om. Vi blir medvetna om och lär oss förhålla oss till våra känslor och kan välja våra handlingar.

Enligt en studie som forskare vid Harvard University gjort, lär vi ägna 47 procent av vår vakna tid till dagdrömmeri. Vi tänker på något annat än det vi gör just nu.

Problemet är egentligen inte att vi dagdrömmer, låter tankarna vandra, utan att vi identifierar oss med våra tankar och vi blir ofokuserade. Vi fastnar i vissa återkommande tankegångar och betraktar dessa som sanna.

Mindfulness gör oss medvetna och minskar stress

Med det aktiva liv som de flesta i vårt moderna samhälle lever idag, kan det kännas avlägset att tänka oss att vi ska sätta oss ner helt passivt, utan att göra någonting men mindfulness kan utövas av vem som helst, var som helst och när som helst.

Mindfulness används nu i flera olika sammanhang; i affärsvärlden, inom sjukvården, i fängelser och i skolor. En av anledningarna är att när vi är mer närvarande i nuet minskar stress och vi blir mer fokuserade.

Mindfulness kan användas av alla som vill förbättra sin livskvalitet och leva fullt ut.

Mindfulness kan hjälpa dig att bli mer närvarande i nuet. Det kan vara ett sätt för dig att hitta tillbaka till dig själv och det som är viktigt i ditt liv. För om du inte lever här och nu, när ska du då göra det?