LivsCoach

JUST NU TAR JAG INTE EMOT NÅGRA SAMTAL – HÄNVISAR TILL YOGA KLASSERNA.

Coaching tar till vara din inneboende kraft, visdom och dina tillgångar. Grundläggande är synsättet att du som klient själv vet svaren på dina livsfrågor och vad du behöver göra för att utvecklas vidare i livet. Det coachen hjälper dig med är att medvetandegöra dessa svar och att se att de förändringar du önskar och behöver är fullt möjliga. Fokus ligger på att betrakta livet och dess olika delar ur nya perspektiv; att se och bryta gamla, hindrande livsmönster och på att medvetandegöra de möjligheter och lösningar som finns.

Coaching är också ett mycket användbart verktyg för att sätta upp egna livsmål och skapa så kallade framtidskartor. Det kan handla om att förverkliga en dröm, ett projekt eller genomföra någon annan önskad förändring i sitt liv.

Coaching är inte terapi.

Inom de flesta terapeutiska inriktningar ligger fokus på problem, ofta i det förflutna. Dessa terapier har flera förtjänster och kan vara en stor hjälp för många. Men de skiljer sig väsentligt från livscoaching. Det som utmärker coachingen är att koncentrationen ligger på den aktuella livssituationen här och nu, på förändringar samt nya perspektiv som hjälper dig att skapa den framtid du vill ha.

En psykologisk inriktning som influerat coachingen mycket är den så kallade existentialistiska och humanistiska psykologin. Den handlar om att hjälpa klienten att själv se vad som gör att hon eller han upplever sitt liv som meningsfullt.

Samtalen sker via telefon eller skype, from april finns jag även i Sveg för träffar.

Prislista:

Ny kund- Ett första längre samtal, 695 kr

Befintlig kund –

1 Samtal 595 kr
3 Samtal 1495
5 Samtal 2495 kr

Frågor och bokning: Carina 070-36 88 374 el carina.kristiansson@hotmail.com