ACT

JUST NU INGA KURSER – HÄNVISAR TILL YOGAKURSERNA <3

ACT är en förkortning av Acceptance and Commitmen terapy och uttalas som engelska ”ACT” att agera. Det är en terapiform som manar oss att ställa existentiella frågor om vad vi vill med våra liv – och att agera i enlighet med dessa världen.

ACT är en terapiform som används för att motverka stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang. Det går ut på att identifiera vad man tycker är viktigt i livet för att ta konkreta steg i den riktningen och lära sig hantera sina tankar och känslor.

Extremt sammanfattat kan man säga att ACT handlar om två saker;

1. Identifiera vad man tycker är viktigt i livet för att ta konkreta steg i den riktningen.

2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet.
Hantera hinder i form av stress, svåra känslor och ohjälpsamma tankar som kan uppkomma när man tar dessa steg. (Mindfulness, i en mer konkretiserad modell, används bland annat för att hantera eventuella hinder).